Mediation

Het is van groot belang dat de partijen vrijwillig kiezen voor mediation. Partijen moeten nl. bereid zijn om over hun conflict te praten en zich in te spannen om gezamenlijk oplossingen te vinden waar zij achter staan.

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelaar, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen de partijen begeleid.

Kenmerken zijn:

  • Vrijwilligheid: Partijen nemen vrijwillig deel aan mediation, dat wil zeggen dat u niet kan worden gedwongen deel te nemen;
  • Vertrouwelijkheid: Dit houdt in dat alles wat tijdens de mediation wordt besproken, onder de geheimhoudingsplicht valt van de mediator en de cliënten. Aan het begin en de mediation wordt een mediationovereenkomst getekend waarin één en ander is verwoord.
  • Als u namens een organisatie deelneemt, heeft u voldoende mandaat om bindende afspraken te maken.
  • Mediation richt zich op de toekomst
  • De mediator faciliteert het proces.
  • De mediator is neutraal. Hij heeft geen enkel belang bij een bepaalde uitkomst

 

Contact

Telefoon: 06-40644846

e-mail: ron@vanengelenmediation.nl

 

Van Engelen Mediation

Hardenbroek 129

3452 NH Vleuten

Neem contact op

Erkend mediator

MfN_Registermediator - transparant

 

NMV logo