Soorten mediation

Mediation kan gewenst zijn in verschillende situaties.

 

Mediation bij arbeidsconflicten 

Elke werkgever is op de hoogte van de kosten van een zieke medewerker. Met regelmaat komt het voor dat er geen sprake is van ziekte, maar van een verstoorde arbeidsrelatie. Dit kan tussen de werkgever en een medewerker, maar ook tussen medewerkers onderling. Geen van de partijen wordt hier beter van. Mediation kan hierin helpen.

 

Exit mediation

Wanneer het duidelijk is dat samenwerking tussen werkgever en werknemer niet langer mogelijk is, kan één en ander door middel van mediation worden geregeld. Door het opstellen van een vaststellingsovereenkomst wordt voor alle partijen tevredenheid bereikt met het uiteindelijke resultaat.

 

Familiekwesties

Binnen vele families ontstaan er conflicten, of wordt de onderlinge communicatie om allerlei redenen verstoord. Mediation kan hierin een oplossing bieden.

 

Burenconflicten

Mediation kan uitkomst bieden als er tussen buren een conflict is ontstaan. Door onder begeleiding van een mediator met elkaar in gesprek te gaan en naar elkaar te luisteren, kan er naar oplossingen worden gezocht, waarbij er wederzijds begrip ontstaat voor elkaars situatie en belangen.