Tarieven

Tijdens de eerste kennismaking wordt meer informatie gegeven over mediation en de werkwijze en kunt u bepalen of u gebruik wilt maken van de diensten van van Engelen Mediation. Er wordt een inschatting gemaakt van de duur van de mediation en de daarbij behorende kosten. Afhankelijk van de complexiteit van de situatie wordt in de mediation bijeenkomsten gezocht naar werkbare oplossingen en worden deze vastgelegd.

Het uurtarief voor mediation bedraagt € 200,- exclusief 21% BTW.

De mediator zal de volgende werkzaamheden in rekening brengen:

  • Mediation besprekingen
  • Voorbereiding mediation besprekingen, reistijd
  • Verslaglegging
  • Telefoonverkeer / e-mail / correspondentie
  • Opstellen van documenten / overeenkomsten

Veelal worden de kosten tussen partijen verdeeld. Bij arbeidsconflicten is het gebruikelijk dat de kosten door de werkgever worden gedragen. De wijze waarop de betaling zal plaatsvinden, wordt in de mediationovereenkomst vastgelegd. Desgewenst kunt u ‘s-avonds of in de weekenden een afspraak maken.